خدای مهربانم...| ویکی پدیا فارسی

خدای مهربانم...

خدایا...

خسته ام از همه چیز...
...از فصول عاشقانه ام که بهاریندارد
خسته ام از اینکه دیگر دعاهایم اجابت نمیشوند
نمی دانم در چنین راهی کجا میتوانم آرامشم را بیابم
خدایا...شنیده ام که مومنانت نمازشان را به درگاهت می آورند

من ناتوانی ام را به درگاهت آورده ام .

می پذیری ؟